Сервиз

Безплатна доставка!         Телефон за поръчка 0887 553 875

Гаранцията на всички уреди KÄRCHER важи 12 месеца и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.

Гаранционните условия са съобразени с общите условия и изисквания на производителя ALFRED KÄRCHER GMBH за гаранционно обслужване.

Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.

През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.

При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

Отказ за гаранционно обсляжване може да има при:

  • неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
  • механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
  • направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
  • използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
  • повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
  • повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
  • повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
  • повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;
  • Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
  • Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;

 

Сервизни центрове

ДЕЙТА - ЕООД - магазин Стара Загора
Стара Загора 6000
бул. Патриарх Евтимий 93A
тел/факс: +359 42 600 366
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lat. 42,4287567 Ing. 25,6332805
   
 

ДЕЙТА - ЕООД - магазин Пловдив
Пловдив 4006
бул. "6-ти септември" 237
тел. +359 887 200 250
факс: +359 32 620 461
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 42,1519059 Ing. 24,7750751

   
 

ДЕЙТА - ЕООД - магазин Русе
Русе 7020
ул. Солун 26, блок Воден
тел. +359 887 841 772
факс: +359 82 84104
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 43,852764 Ing. 25,9649035

   

ДЕЙТА - ЕООД - магазин Лом
Лом 3600
ул. Крум Пастърмаджиев, м/у блок 2 -4
тел. +359 885 595 388
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 43,821386 Ing. 23,239459

 

Регионални представители: 

Силистра - 0884/ 334 737
Бургас - 0887/ 553 875, 0885/ 559 842
Плевен - 0884/ 282 409
Благоевград - 0889/ 291 988
Велико Търново - 0879/ 608 218
Лом - 0885/ 595 388
Сливен - Автомания - 0888/ 710 311
Ямбол - 0898/ 798 628

ДЕЙТА магазин Стара Загора

Стара Загора 6000
бул. Патриарх Евтимий 93A
тел/факс: +359 42 600 366
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 42,4287567 Ing. 25,6332805

 

ДЕЙТА Търговски център и сервиз Стара Загора

Стара Загора 6010
кв. Три чучура – ЮГ
тел. +359 42 670 309
факс: +359 42 605 054
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 25,6065343 Ing. 25,606534

 

ДЕЙТА ЕООД магазин и сервиз София

София 1700, кв. Витоша
бул. "Симеоновско шосе" 118
тел. +359 2 962 2895, +359 887 300 350, +359 733 110
факс: +359 2 962 2895
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 42.6377628, 23.3341784, 3а, 75у, 285h, 90t

 

ДЕЙТА ЕООД магазин и сервиз Пловдив

Пловдив 4006
бул. "6-ти септември" 237
тел. +359 887 200 250
факс: +359 32 620 461
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 42,1519059 Ing. 24,7750751

 

ДЕЙТА ЕООД магазин и сервиз Русе

Русе 7020
ул. Солун 26, блок Воден
тел. +359 887 841 772
факс: +359 82 84104
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 43,852764 Ing. 25,9649035

 

ДЕЙТА ЕООД магазин и сервиз Лом

Лом 3600
ул. Крум Пастърмаджиев,
м/у блок 2-4
тел. +359 885 595 388
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lat. 43,821386 Ing. 23,239459

 

Регионални представители:
Силистра - 0884/334 737
Бургас - 0887/553 875, 0885/559 842
Плевен - 0884/282 409
Благоевград - 0889/291 988
В.Търново - 0879/608 218
Лом - 0885/595 388
Сливен - Автомания - 0888/710 311
Ямбол - 0898/798 628